Trivia Holidays | Европейски програми

Проект и главна цел: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект за оперативно финансиране за преодоляване  на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: ТРИВИА ЕООД
Обща стойност: 446.63 лева, от които
379.64 лева европейско финансиране и 66.99 лева национално съфинансиране.
Обща стойност на проекта: 10 000 000 лева, от които
8 500 000 лева европейско финансиране и 1 500 000 лева национално съфинансиране.


Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

Виж документа