Trivia Holidays | Застраховки

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
 
Застраховката осигурява 24 часово съдействие и помощ при необходимост от ползване на медицинска помощ, лечение или  транспорт на застрахованите лица в случай на злополука, акутно заболяване и спешно зъболечение, по време на пътуването или престоя му в чужбина.
Застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България.
Териториално покритие: Цял Свят, с изключение територията на Република България.
Партнираща асистираща компания по застраховката е „Еврокрос България“ ЕООД.

За кого е предназначена?

Застраховат се здрави лица, на възраст до 70 години.
Лица на възраст над 70 години се застраховат по основните рискове и утежнен риск, след съгласуване със Застрахователя.
Лица под 14 годишна възраст не се застраховат за риска „Смърт вследствие злополука“.
При специални условия и с разрешение на Застрахователя се застраховат лица с установена трайна загуба на работоспособност /инвалидност/ над 50% включително.

Покрити рискове

  • Основни рискове:

Медицински разноски вследствие злополука, акутно заболяване, спешно зъболечение, или репатриране.

  • Допълнителни рискове:

 - Смърт вследствие злополука;
 - Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 - Дневни пари за болничен престой;
 - Разходи свързани с правна защита;
 - Кражба на личен багаж;
 - Гражданска отговорност към трети лица за причинени от Застрахования имуществени или неимуществени вреди и др.

  • Специални /специфични/ рискове, които са обект на допълнително договаряне:

- Спасителни разноски;
- Разходи, свързани с престой под задължителна карантина;
- Разходи за оказана медицинска помощ, свързана с отвличане на Застрахования;
- Доставка на лекарства;
- Разходи за болногледач /в дома/ след оперативно лечение;
- Разходи за посещение на медицинска сестра /в дома/ при предписани манипулации след болнично лечение;
- Кражба на документи, кредитни карти и др.

Срок на застраховката

Срокът на застраховката е от 1 ден до 1година, в зависимост от продължителността на пребиваването на Застрахования извън територията на Република България.
Застраховката може да се сключи като мултитрип полица за срок от 1 година, покриваща многократни пътувания на застрахованото лице до избрана продължителност за всяко едно пътуване в рамките на застрахователната година.

При настъпване на застрахователно събитие

При  настъпване на застрахователно събитие Застрахованият трябва да се  свърже с  асистиращата компания „Еврокрос Асистанс България“ на денонощната телефонна линия за клиенти + 359 2 8043905.
 

 
 


"ТРИВИА" ЕООД е сключила задължителна застраховка, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, Застрахователна полица № 13062110001157 валидна до 17.11.2022г., покриваща отговорността и за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, адрес: гр.София, бул.”Симеоновско шосе” № 67А.